Slēpt attēlu

Faktiskie laika apstākļi

  • Meteolapa.lv neatbild par kartē un tabulā attēloto datu precizitāti.
  • Staciju attēlojumā uz kartes var būt vērojamas nepilnības, tāpēc datus ir vēlams saistīt ar tuvāko apkārtni.
  • Meteoroloģiskā radara informācija un temperatūru dati no LVC atjaunojas reizi 15 minūtēs, dati no LVĢMC - 1 reizi stundā.
  • Kartes attēlojumu un radara datu redzamību var mainīt, spiežot uz izvēlnes kartes augšējā kreisajā stūrī.
  • Absolūtie temperatūras rādījumi tiek attēloti tikai no konkrētā kartes publicēšanas brīža.
  • Karti var pietuvināt, iegūstot plašāku datu attēlojumu.

Pieejamie avoti: Latvijas Valsts Ceļi | VSIA LVĢMC

T°: šobrīd ; diennakts min | max ; absolūtā min | max


Meteoroloģisko novērojumu dati no VAS "Latvijas Valsts Ceļi".
Nokrišņu radara dati no VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" meteo.lv, EWS un LHMT.
Vieta Laiks Nokrišņi Vējš Diennakts Absolūtā
min T° max T° min T° max T°
Lilaste 14:52 +1.0° nav nav datu nav datu nav datu -26.9° +34.0°
Saulkalne 01:59 +4.2° nav nav datu +3.8° (00:09) +4.5° (01:04) -31.1° +32.8°
Sloka 02:05 +4.9° nelieli nav datu +4.6° (00:08) +5.1° (01:54) -22.8° +33.5°
Dunte 02:08 +4.2° nav DA 2.9 m/s +3.4° (00:02) +4.2° (01:57) -25.0° +34.4°
Vircava 02:01 +4.9° nav D 3.9 m/s +4.7° (00:01) +5.0° (01:31) -30.0° +33.4°
Inciems 02:07 +3.4° nav D 5.8 m/s +2.8° (00:04) +3.4° (02:07) -32.1° +31.8°
Melturi 14:03 +11.9° nav datu ZR 0.8 m/s nav datu nav datu -32.5° +32.2°
Kaibala 02:08 +3.9° nav nav datu +3.3° (00:18) +4.4° (01:35) -31.0° +31.6°
Zariņi 21:54 +0.4° nelieli Z 0.7 m/s nav datu nav datu -29.7° +35.4°
Kalnciems 01:22 +9.5° nav datu nav datu nav datu nav datu -29.3° +32.7°
Vitrupe 01:49 +4.2° nav D 1.4 m/s +3.5° (00:05) +4.2° (01:39) -28.3° +32.3°
Valmiera 02:04 +3.3° nav D 2.9 m/s +2.8° (00:03) +3.3° (02:04) -21.7° +31.9°
Strenči 02:06 +2.9° nav - 2.1 m/s +1.8° (00:06) +2.9° (01:56) -34.2° +33.9°
Smiltene 02:08 +1.9° nav ZA 2.2 m/s +1.3° (00:02) +1.9° (01:26) -31.2° +32.6°
Pūre 00:23 +10.9° nav DR 4.0 m/s nav datu nav datu -21.8° +33.0°
Pope 06:06 +61.9° nav D 1.3 m/s nav datu nav datu -25.6° +79.0°
Annenieki 02:09 +5.4° nav R 5.6 m/s +5.2° (01:38) +5.5° (00:14) -29.3° +33.3°
Saldus 02:02 +5.8° nav R 2.4 m/s +5.2° (00:55) +5.9° (00:33) -24.8° +31.7°
Rudbārži 01:59 +5.9° nav DA 2.6 m/s +5.7° (00:56) +6.0° (00:14) -26.7° +33.8°
Ādmiņi 02:04 +3.2° nav D 2.2 m/s +2.3° (00:07) +3.2° (02:04) -30.5° +32.7°
Atašiene 23:36 -10.2° nav datu ZA 1.6 m/s nav datu nav datu -26.0° +31.3°
Rēzekne 01:53 +1.2° nav Z 3.4 m/s +1.0° (00:09) +1.3° (01:32) -30.9° +31.5°
Ludza 13:27 +9.5° nav R 3.7 m/s nav datu nav datu 0.0° +31.7°
Daugavpils 09:53 -1.0° nav bezvējš nav datu nav datu -30.4° +33.5°
Krāslava 09:20 -29.3° nav nav datu nav datu nav datu -29.8° +32.1°
Jūrmala 02:00 +5.0° nav datu nav datu +4.5° (00:26) +5.0° (02:00) -27.8° +33.5°
Talsi 02:03 +5.4° nav datu nav datu +5.4° (00:07) +5.5° (00:19) -27.0° +31.8°
Vireši 02:05 +2.0° nav bezvējš +1.4° (00:10) +2.0° (02:05) -31.6° +32.6°
Lāči 02:04 +4.9° nelieli ZA 1.8 m/s +4.5° (00:09) +4.9° (01:33) -28.9° +34.0°
Kalvene 02:05 +5.8° nav nav datu +5.8° (00:30) +6.0° (00:09) -28.5° +34.0°
Garkalne 02:01 +4.2° nav datu ZR 2.2 m/s +3.6° (00:00) +4.2° (01:50) -33.5° +33.6°
Stalbe 02:05 +3.3° nav bezvējš +2.9° (00:02) +3.3° (01:54) -27.1° +33.6°
Ķemeri 13:03 +8.4° nav datu nav datu nav datu nav datu -21.8° +33.5°
Mucenieki 07:53 -0.6° nav nav datu nav datu nav datu -32.7° +34.3°
Skulte 02:08 +4.1° nav bezvējš +3.5° (00:13) +4.1° (01:58) -30.9° +33.3°
Apšupe 02:03 +4.8° nav D 2.5 m/s +4.5° (00:08) +4.9° (01:11) -30.4° +34.4°
Ādaži 01:58 +4.6° nav bezvējš +4.1° (00:02) +4.6° (01:47) -30.6° +32.7°
Viļāni 00:35 +17.7° vidēji DA 0.7 m/s nav datu nav datu -27.0° +31.8°
Nīca 02:06 +6.6° nelieli nav datu +6.2° (00:05) +6.7° (01:33) -27.5° +36.5°
Kārsava 02:01 +1.4° nav nav datu +0.9° (00:05) +1.4° (02:01) -32.0° +32.4°
Nīcgale 02:01 +2.4° nav nav datu +2.1° (00:06) +2.4° (01:40) -28.6° +33.4°
Dalbe 02:06 +4.7° nav nav datu +4.3° (00:09) +4.7° (02:06) -30.6° +32.9°
Ķekava 21:55 +11.1° nav datu nav datu nav datu nav datu -23.9° +35.1°
Līvāni 02:01 +2.1° nav nav datu +1.7° (00:00) +2.1° (01:39) -30.5° +33.1°
Usma 02:01 +5.8° nav D 1.7 m/s +5.8° (01:31) +6.3° (00:11) -27.2° +32.0°
Sigulda 02:04 +2.5° nav nav datu +1.9° (00:03) +2.5° (02:04) -28.8° +35.5°
Bauska 02:08 +4.2° nav nav datu +4.2° (01:36) +4.3° (00:11) -25.1° +34.9°
Feimaņi 02:03 +1.4° nav DA 2.6 m/s +1.0° (00:03) +1.4° (02:03) -30.0° +32.4°
Rauna 02:06 +1.6° nav bezvējš +1.2° (00:06) +1.6° (01:56) -40.1° +83.8°
Bērziņi 00:14 +3.8° nav nav datu nav datu nav datu -24.5° +35.9°
Apvedceļš 16:08 +5.0° nav datu DA 0.1 m/s nav datu nav datu -23.1° +34.0°
Durbe 02:09 +6.3° nav datu DR 5.0 m/s +6.2° (00:39) +6.4° (01:29) -21.6° +34.4°
base design by: styleshout