Slēpt attēlu

Faktiskie laika apstākļi

  • Meteolapa.lv neatbild par kartē un tabulā attēloto datu precizitāti.
  • Staciju attēlojumā uz kartes var būt vērojamas nepilnības, tāpēc datus ir vēlams saistīt ar tuvāko apkārtni.
  • Meteoroloģiskā radara informācija un temperatūru dati no LVC atjaunojas reizi 15 minūtēs, dati no LVĢMC - 1 reizi stundā.
  • Kartes attēlojumu un radara datu redzamību var mainīt, spiežot uz izvēlnes kartes augšējā kreisajā stūrī.
  • Absolūtie temperatūras rādījumi tiek attēloti tikai no konkrētā kartes publicēšanas brīža.
  • Karti var pietuvināt, iegūstot plašāku datu attēlojumu.

Pieejamie avoti: Latvijas Valsts Ceļi | VSIA LVĢMC

T°: šobrīd ; diennakts min | max ; absolūtā min | max


Meteoroloģisko novērojumu dati no VAS "Latvijas Valsts Ceļi".
Nokrišņu radara dati no VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" meteo.lv, EWS un LHMT.
Vieta Laiks Nokrišņi Vējš Diennakts Absolūtā
min T° max T° min T° max T°
Saulkalne 01:59 +4.2° nav nav datu +3.8° (00:09) +4.5° (01:04) -31.1° +32.8°
Sloka 02:05 +4.9° nelieli nav datu +4.6° (00:08) +5.1° (01:54) -22.8° +33.5°
Dunte 02:08 +4.2° nav DA 2.9 m/s +3.4° (00:02) +4.2° (01:57) -25.0° +34.4°
Vircava 02:01 +4.9° nav D 3.9 m/s +4.7° (00:01) +5.0° (01:31) -30.0° +33.4°
Inciems 02:07 +3.4° nav D 5.8 m/s +2.8° (00:04) +3.4° (02:07) -32.1° +31.8°
Kaibala 02:08 +3.9° nav nav datu +3.3° (00:18) +4.4° (01:35) -31.0° +31.6°
Vitrupe 01:49 +4.2° nav D 1.4 m/s +3.5° (00:05) +4.2° (01:39) -28.3° +32.3°
Valmiera 02:04 +3.3° nav D 2.9 m/s +2.8° (00:03) +3.3° (02:04) -21.7° +31.9°
Strenči 02:06 +2.9° nav - 2.1 m/s +1.8° (00:06) +2.9° (01:56) -34.2° +33.9°
Smiltene 02:08 +1.9° nav ZA 2.2 m/s +1.3° (00:02) +1.9° (01:26) -31.2° +32.6°
Annenieki 02:09 +5.4° nav R 5.6 m/s +5.2° (01:38) +5.5° (00:14) -29.3° +33.3°
Saldus 02:02 +5.8° nav R 2.4 m/s +5.2° (00:55) +5.9° (00:33) -24.8° +31.7°
Rudbārži 01:59 +5.9° nav DA 2.6 m/s +5.7° (00:56) +6.0° (00:14) -26.7° +33.8°
Ādmiņi 02:04 +3.2° nav D 2.2 m/s +2.3° (00:07) +3.2° (02:04) -30.5° +32.7°
Rēzekne 01:53 +1.2° nav Z 3.4 m/s +1.0° (00:09) +1.3° (01:32) -30.9° +31.5°
Jūrmala 02:00 +5.0° nav datu nav datu +4.5° (00:26) +5.0° (02:00) -27.8° +33.5°
Vireši 02:05 +2.0° nav bezvējš +1.4° (00:10) +2.0° (02:05) -31.6° +32.6°
Lāči 02:04 +4.9° nelieli ZA 1.8 m/s +4.5° (00:09) +4.9° (01:33) -28.9° +34.0°
Kalvene 02:05 +5.8° nav nav datu +5.8° (00:30) +6.0° (00:09) -28.5° +34.0°
Garkalne 02:01 +4.2° nav datu ZR 2.2 m/s +3.6° (00:00) +4.2° (01:50) -33.5° +33.6°
Stalbe 02:05 +3.3° nav bezvējš +2.9° (00:02) +3.3° (01:54) -27.1° +33.6°
Skulte 02:08 +4.1° nav bezvējš +3.5° (00:13) +4.1° (01:58) -30.9° +33.3°
Apšupe 02:03 +4.8° nav D 2.5 m/s +4.5° (00:08) +4.9° (01:11) -30.4° +34.4°
Ādaži 01:58 +4.6° nav bezvējš +4.1° (00:02) +4.6° (01:47) -30.6° +32.7°
Nīca 02:06 +6.6° nelieli nav datu +6.2° (00:05) +6.7° (01:33) -27.5° +36.5°
Kārsava 02:01 +1.4° nav nav datu +0.9° (00:05) +1.4° (02:01) -32.0° +32.4°
Nīcgale 02:01 +2.4° nav nav datu +2.1° (00:06) +2.4° (01:40) -28.6° +33.4°
Dalbe 02:06 +4.7° nav nav datu +4.3° (00:09) +4.7° (02:06) -30.6° +32.9°
Līvāni 02:01 +2.1° nav nav datu +1.7° (00:00) +2.1° (01:39) -30.5° +33.1°
Usma 02:01 +5.8° nav D 1.7 m/s +5.8° (01:31) +6.3° (00:11) -27.2° +32.0°
Sigulda 02:04 +2.5° nav nav datu +1.9° (00:03) +2.5° (02:04) -28.8° +35.5°
Bauska 02:08 +4.2° nav nav datu +4.2° (01:36) +4.3° (00:11) -25.1° +34.9°
Feimaņi 02:03 +1.4° nav DA 2.6 m/s +1.0° (00:03) +1.4° (02:03) -30.0° +32.4°
Durbe 02:09 +6.3° nav datu DR 5.0 m/s +6.2° (00:39) +6.4° (01:29) -21.6° +34.4°
base design by: styleshout