Slēpt attēlu

Faktiskie laika apstākļi

  • Meteolapa.lv neatbild par kartē un tabulā attēloto datu precizitāti.
  • Staciju attēlojumā uz kartes var būt vērojamas nepilnības, tāpēc datus ir vēlams saistīt ar tuvāko apkārtni.
  • Meteoroloģiskā radara informācija un temperatūru dati no LVC atjaunojas reizi 15 minūtēs, dati no LVĢMC - 1 reizi stundā.
  • Kartes attēlojumu un radara datu redzamību var mainīt, spiežot uz izvēlnes kartes augšējā kreisajā stūrī.
  • Absolūtie temperatūras rādījumi tiek attēloti tikai no konkrētā kartes publicēšanas brīža.
  • Karti var pietuvināt, iegūstot plašāku datu attēlojumu.

Pieejamie avoti: Latvijas Valsts Ceļi | VSIA LVĢMC

T°: šobrīd ; diennakts min | max ; absolūtā min | max


Meteoroloģisko novērojumu dati no VAS "Latvijas Valsts Ceļi".
Nokrišņu radara dati no VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" meteo.lv, EWS un LHMT.
Vieta Laiks Nokrišņi Vējš Diennakts Absolūtā
min T° max T° min T° max T°
Saulkalne 10:29 -1.2° nav nav datu -3.2° (06:59) -1.2° (10:29) -31.1° +32.8°
Sloka 10:22 -0.9° nav bezvējš -2.4° (08:21) -0.9° (00:06) -22.8° +33.5°
Dunte 10:23 -2.2° nav ZA 1.2 m/s -3.8° (08:27) -1.7° (00:14) -25.0° +34.4°
Vircava 10:21 -1.4° nav DA 2.5 m/s -2.2° (08:21) -1.4° (00:01) -30.0° +33.4°
Inciems 10:25 -2.8° nav ZA 2.0 m/s -5.6° (08:13) -2.4° (00:08) -32.1° +31.8°
Kaibala 10:21 -1.9° nav nav datu -3.4° (08:31) -1.5° (00:26) -31.0° +31.6°
Zariņi 10:22 -1.8° nav Z 0.7 m/s -3.0° (08:32) -1.3° (01:47) -29.7° +35.4°
Vitrupe 10:24 -1.9° nav DA 1.2 m/s -3.4° (08:18) -1.8° (00:05) -28.3° +32.3°
Valmiera 10:22 -2.8° nav ZA 1.4 m/s -5.0° (08:10) -2.7° (00:03) -21.7° +31.9°
Strenči 10:27 -2.9° nav - 0.6 m/s -5.8° (07:37) -2.9° (10:27) -34.2° +33.9°
Smiltene 10:20 -3.7° nav ZA 1.0 m/s -7.3° (07:54) -3.7° (10:20) -31.2° +32.6°
Annenieki 10:24 -1.2° nav D 2.3 m/s -2.0° (05:21) -0.5° (00:06) -29.3° +33.3°
Saldus 10:22 -0.5° nav DR 3.1 m/s -1.9° (06:08) +0.4° (01:08) -24.8° +31.7°
Rudbārži 10:27 -0.9° nav ZA 1.1 m/s -2.3° (08:11) +0.3° (00:08) -26.7° +33.8°
Rēzekne 10:29 -1.9° nav ZA 1.8 m/s -5.3° (08:23) -1.9° (10:29) -30.9° +31.5°
Daugavpils 10:20 -1.8° nav bezvējš -4.2° (07:45) -1.8° (10:20) -30.4° +33.5°
Jūrmala 10:21 -0.9° nav datu nav datu -2.4° (08:25) -0.7° (01:16) -27.8° +33.5°
Vireši 10:27 -3.0° nav bezvējš -5.8° (06:57) -3.0° (10:27) -31.6° +32.6°
Lāči 10:20 -1.1° nav bezvējš -3.2° (08:04) -1.1° (10:20) -28.9° +34.0°
Kalvene 10:23 -0.4° nav nav datu -1.3° (08:07) +0.7° (00:04) -28.5° +34.0°
Garkalne 10:19 -2.0° nav datu DR 0.7 m/s -5.0° (07:01) -2.0° (10:19) -33.5° +33.6°
Stalbe 10:25 -2.9° nav bezvējš -5.2° (08:13) -2.9° (10:25) -27.1° +33.6°
Skulte 10:20 -2.3° nav nav datu -4.5° (07:42) -1.9° (00:11) -30.9° +33.3°
Apšupe 10:25 -1.0° nav bezvējš -2.2° (08:29) -1.0° (10:25) -30.4° +34.4°
Ādaži 10:11 -1.7° nav bezvējš -5.0° (08:26) -1.7° (10:11) -30.6° +32.7°
Nīca 10:23 +0.5° nav nav datu -1.0° (08:41) +0.5° (10:23) -27.5° +36.5°
Kārsava 10:23 -1.9° nav nav datu -6.5° (07:56) -1.9° (10:23) -32.0° +32.4°
Nīcgale 10:21 -1.6° nav nav datu -5.6° (06:51) -1.6° (10:21) -28.6° +33.4°
Dalbe 10:26 -1.0° nav nav datu -2.9° (08:47) -1.0° (10:26) -30.6° +32.9°
Līvāni 10:20 -3.4° nav nav datu -5.5° (08:07) -3.0° (00:02) -30.5° +33.1°
Usma 10:13 -0.8° nav ZA 1.1 m/s -3.2° (07:13) -0.6° (02:43) -27.2° +32.0°
Sigulda 10:23 -2.6° nav nav datu -5.5° (08:31) -2.6° (10:23) -28.8° +35.5°
Bauska 10:24 -1.2° nav nav datu -2.9° (08:23) -0.9° (05:26) -25.1° +34.9°
Feimaņi 10:12 -1.8° nav ZA 0.7 m/s -4.6° (08:22) -1.8° (10:12) -30.0° +32.4°
Durbe 10:23 +0.2° nav datu DR 3.8 m/s -1.1° (09:13) +1.3° (00:22) -21.6° +34.4°
base design by: styleshout